تاکسی و تیک آف همزمان دو هوپیما در فرودگاه امام (ره) + فیلم


رکنا


رکنا: ظهر امروز در فرودگاه امام (ره)تاکسی و تیک آف هواپیمای آذربایجان و هواپیمای امارات همزمان شد که تصویری را ایجاد کرد انگار دو هواپیما در حال برخورد با یکدیگر هستند.