عکس یک گرگ گرسنه وسط شهر خلخال + جزییاتحوادث رکنا: به دلیل بارش شدید برف در خلخاال ردپای گرگ در شهر دیده شده است.

منبع این مطلب سایت رکنا است