تعبیر خواب اشکال هندسی | دیدن مربع ،مثلث و دایره و … در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب اشکال هندسی ازنظر معبران مختلف تعابیر گوناگونی دارد لذا در این مطلب سعی بر آن داریم تا با آوردن دیدگاه معبران شما را یاری کنیم.

تعبیر خواب اشکال هندسی
تعبیر خواب اشکال هندسی

تعبیر خواب اشکال هندسی

تعبیر خواب دایره

اگر ببیند در مرکز دایره است دلالت بر مسایل عرفانی است.
اگر ببیند دایره ای در دست دارد دلالت بر افکار درخشانی است که ببینده خواب، دارد.
اگر ببیند هلالی از دایره دارد دلالت بر عواطف لطیف است.

تعبیر خواب مثلث

خواب مثلث: در آینده نزدیک پول هنگفتی نصیبتان می شود
یک مثلث رسم می کنید: یک راز مهم برای شما برملا می شود.
شخصی که دوستش دارید مثلث رسم می کنید: علامت دوست دورو
دیگران مثلث رسم می کنند: درعشق مجبور به انتخاب و تصمیم گیری خواهید شد.
یک کارگر مثلث رسم می کنید: خوشبختی بعد از رنج – کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب مربع

اگر ببیند مربع دارد دلالت بر خاک است.
اگر ببیند مربع دارد دلالت بر باد است.
اگر ببیند مربع دارد دلالت برآب است.
اگر ببیند مربع دارد دلالت بر آتش است.
اگر خواب مربع ببیند نشانگر اجزاء اربعه حیات است.

تعبیر خواب استوانه به روایت بزرگان

تعبیر خواب استوانه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
در زندگی امروز ما استوانه فقط می تواند ستون های استوانه ای باشد که اینجا و آنجا می بینیم و این چنین استوانه ای در خواب به جفت تعبیر می شود.

برای مرد، زن و برای زن مرد. معبران نوشته اند استوانه در خواب زنی است محکم و استوار که می توانید بر آن تکیه کنید. برای زن نیز این حکم صادق است و چنانچه زنی استوانه و ستونی استوانه ای در خواب ببیند گویای آن است که مردی با قدرت و شخصیت در زندگی او شکل می گیرد و ظاهر می شود.

اگر پشت به استوانه داده و تکیه کرده اید زنی قدرتمند از شما حمایت می کند یا به شما چشم دارد که می توانید به او متکی باشید. برای زنان همین حکم جاری است.

تعبیر خواب جعبه

اگر کسی در خواب دید جعبه ای چوبین دارد و در آن اجناسی مفید قرار دارد، مال حلالی به دست می آورد و اگر جعبه اش از فلز بود، مال به دست آمده، ماندنی و پایدار خواهد بود. اگر جعبه اش شکست، خسارت در پی دارد و یا به طلاق و جدایی تعبیر می شود. اگر کسی جعبه ای به او داد که در آن لباس های زنانه بود، همسر اختیار می کند و اگر همسر داشت، برای زنش لباس های نو می خرد.
لوک اویتنهاو می گوید: دیدن جعبه پر، کامیابی است. جعبه خالی خبر از ایجاد مشکلات می دهد و حمل کردن جعبه، سعی و کوششی نا خوشایند است. باز کردن جعبه، نشانه کسب ثروت بسیار و سفرهای مطلوب به مناطق دوردست است .دیدن جعبه ای پر از پول، خبر از رسیدن موعد بازنشستگی و زندگی راحت است

*از شما خواننده عزیز می خواهیم تا نظرات و دیدگاه های خود را با ما در میان بگذارید.

بیشتر بخوانید:

تعبیر خواب فرار کردن | فرار کردن در خواب نشانه چیست ؟

تعبیر خواب  شهید شدن | شهید شدن در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب گل | دیدن گل ها در خواب نشانه چیست؟

[تعداد: ۱   میانگین:  ۵/۵]

۵ ۱ vote۵ ۱

Article Rating

منبع این مطلب سایت حدولیاب است برای دیدن منبع اینجا کلیک کنید by [author_name]