کارنامه و رتبه قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری ۹۸


کارنامه و رتبه قبولی رشته تولید سینما کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98
کارنامه و رتبه قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 98

پس از اعلام نتایج کنکور ارشد سراسری داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته ارشد شده باشند، می توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور ارشد کد رشته محل های مورد نظر خود را استخراج کنند. دغدغه تمامی داوطلبان در مرحله انتخاب رشته ارشد این است که با رتبه و تراز مکتسبه در کدام رشته ها شانس پذیرش بیشتری دارند؟ حقیقت امر این است که نمی توان به طور قطعی در مورد این موضوع اظهار نظر کرد اما می توان با مرور کارنامه های پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد در سال های گذشته، به طور حدودی احتمال پذیرش داوطلبان را تخمین زد. از همین رو در ادامه، چند نمونه کارنامه از رتبه های قبولی دوره های قبل در رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد قرار داده شده اند.

علاقه مندان به تحصیل در رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد، می توانند با بررسی درصد، رتبه و تراز داوطلبان در آزمون کارشناسی ارشد سال های گذشته، با آگاهی بیشتری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

برای رسیدن به نتیجه مطلوب پس از اعلام نتایج انتخاب رشته ارشد توصیه می شود حداقل چند نمونه از کارنامه قبولی سال های گذشته را مورد بررسی قرار دهید. جداولی که در ادامه مشاهده می کنید، حاوی جزئیات قبولی داوطلبان در رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد سال گذشته می باشند.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 55 تراز: 5593
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 44
دانستی های هنری 39
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 22
شناخت وسایل ارتباط جمعی 58
مبانی نظری هنری 28
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه در سهمیه: 68 تراز: 4378
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 15
دانستی های هنری 10
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 30
شناخت وسایل ارتباط جمعی 12
مبانی نظری هنری 17
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: رتبه در سهمیه: 73 تراز: 5520
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 60
دانستی های هنری 48
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 18
شناخت وسایل ارتباط جمعی 24
مبانی نظری هنری 33
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 75 تراز: 5499
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 19
دانستی های هنری 55
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 33
شناخت وسایل ارتباط جمعی 38
مبانی نظری هنری 25
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 83 تراز: 5443
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 25
دانستی های هنری 48
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 35
شناخت وسایل ارتباط جمعی 20
مبانی نظری هنری 53
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 120 تراز: 5223
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 16
دانستی های هنری 41
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 12
شناخت وسایل ارتباط جمعی 53
مبانی نظری هنری 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 153 تراز: 4451
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 45
دانستی های هنری 51
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 26
شناخت وسایل ارتباط جمعی 17
مبانی نظری هنری 19
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 166 تراز: 4322
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 28
دانستی های هنری 23
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 24
شناخت وسایل ارتباط جمعی 35
مبانی نظری هنری 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 169 تراز: 4245
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 43
دانستی های هنری 45
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 19
شناخت وسایل ارتباط جمعی 29
مبانی نظری هنری 29
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته تولید سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 187 تراز: 4701
محل قبولی: دانشگاه صدا و سیمای قم دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 38
دانستی های هنری 19
درک تصویر و خلاقیت نمایشی 48
شناخت وسایل ارتباط جمعی 43
مبانی نظری هنری 32

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…منبع این مطلب iranmoshavere.com