همه محدودیت‌ ها را برمی‌گردانیم!


روحانی:

رئیس‌جمهور گفت: اگر مجبور شویم همه محدودیت‌ها را برمی‌گردانیم.
مردم در اردیبهشت ماه نسبت به این بیماری مراعات مطلوبی داشتند اما امروز از اواسط خرداد این مراعات ها کم شده است و این می‌تواند نگرانی را بوجود آورد.منبع مستقل آنلاین