کارنامه و رتبه قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری ۹۸


کارنامه و رتبه قبولی رشته سینما کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری
کارنامه و رتبه قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

با اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد سراسری، تراز، رتبه و وضعیت قبولی هر یک از شرکت کنندگان مشخص می شود و داوطلبانی که با توجه به مندرجات کارنامه اولیه خود مجاز به انتخاب رشته کارشناسی ارشد شده اند می بایست در موعد مقرر اقدامات لازم را در این راستا به انجام برسانند.

در کنار نکات مهمی که لازم است در مرحله سرنوشت ساز انتخاب رشته در نظر گرفته شوند، آشنایی با رتبه و همچنین محاسبه درصد دروس امتحانی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته می توانند از دیگر عوامل تاثیر گذار در انجام انتخاب رشته ای درست و آگاهانه به شما روند. بنابراین به منظور کسب نتیجه مطلوب پیشنهاد می کنیم پیش از مراجعه به دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد و برگزیدن کد رشته های مورد نظر خود، چند نمونه کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته را بررسی کرده و پس از مقایسه و تحلیل کارنامه خود، دست به انتخاب بزنید.

متقاضیان تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد رشته سینما می توانند با بررسی کارنامه رتبه قبولی داوطلبان سال گذشته با آگاهی بیشتری نسبت به انتخاب رشته و اولویت بندی کد رشته های مورد علاقه خود اقدام نمایند.

کارنامه و رتبه قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری

برای کسب بهترین نتیجه هنگام اعلام نتایج انتخاب رشته کارشناسی ارشد لازم است ابتدا به بررسی کارنامه اولیه خود پرداخته و با توجه به رتبه و تراز مکتسبه در کنار در نظر گرفتن دیگر فاکتورهای مهم همچون علاقه ، امکانات آموزشی دانشگاه ، هزینه و… به اولویت بندی انتخاب های خود بپردازید. توجه داشته باشید که گزینش نهایی در تمامی رشته های تحصیلی بر اساس 80 درصد نمره آزمون کتبی با توجه به تراز نمرات دروس در هر گرایش و با در نظر گرفتن ضرایب آن ها به علاوه 20 درصد تاثیر معدل انجام می گیرد.

دسترسی به کارنامه و رتبه قبولی شرکت کنندگان آزمون سال گذشته می تواند داوطلبان را در این مسیر یاری نموده تا بتوانند با آگاهی بیشتر و دید وسیع تری نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته اینترنتی خود اقدام نمایند. از همین رو ، چند نمونه کارنامه قبولی در رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد را در ادامه مقاله ارائه کرده ایم.

رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 13 تراز: 6450
محل قبولی: دانشگاه هنر دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 27
دانستنی های هنری 16
مبانی نظری سینما 55
بررسی و نقد آثار سینمایی 68
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 15 تراز: 4312
محل قبولی: دانشگاه هنر دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 70
دانستنی های هنری 22
مبانی نظری سینما 31
بررسی و نقد آثار سینمایی 45
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 18 تراز: 6469
محل قبولی: دانشگاه هنر دوره قبولی: آزاد
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 44
دانستنی های هنری 22
مبانی نظری سینما 18
بررسی و نقد آثار سینمایی 54
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 21 تراز: 6302
محل قبولی: دانشگاه هنر دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 8
دانستنی های هنری 18
مبانی نظری سینما 58
بررسی و نقد آثار سینمایی 34
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 24 تراز: 6122
محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30
دانستنی های هنری 51
مبانی نظری سینما 26
بررسی و نقد آثار سینمایی 2
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 28 تراز: 4231
محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 11
دانستنی های هنری 32
مبانی نظری سینما 37
بررسی و نقد آثار سینمایی 50
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 32 تراز: 5630
محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 24
دانستنی های هنری 13
مبانی نظری سینما 45
بررسی و نقد آثار سینمایی 22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 36 تراز: 5440
محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: نوبت دوم
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 56
دانستنی های هنری 12
مبانی نظری سینما 38
بررسی و نقد آثار سینمایی 22
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 38 تراز: 5700
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 31
دانستنی های هنری 30
مبانی نظری سینما 60
بررسی و نقد آثار سینمایی 7
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 41 تراز: 5671
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 52
دانستنی های هنری 25
مبانی نظری سینما 34
بررسی و نقد آثار سینمایی 38
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 45 تراز: 5639
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس دوره قبولی: روزانه
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 10
دانستنی های هنری 32
مبانی نظری سینما 49
بررسی و نقد آثار سینمایی 49
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 249 تراز: 5221
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس دوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 16
دانستنی های هنری 42
مبانی نظری سینما 25
بررسی و نقد آثار سینمایی 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 251 تراز: 5010
محل قبولی: دانشگاه هنر دوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 3
دانستنی های هنری 22
مبانی نظری سینما 7
بررسی و نقد آثار سینمایی 13
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 288 تراز: 4744
محل قبولی: دانشگاه هنر دوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 13
دانستنی های هنری 11
مبانی نظری سینما 16
بررسی و نقد آثار سینمایی 8
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 300 تراز: 4800
محل قبولی: دانشگاه تربیت مدرس دوره قبولی: پردیس خودگردان
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 2
دانستنی های هنری 10
مبانی نظری سینما 5
بررسی و نقد آثار سینمایی 18
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه در سهمیه: 313 تراز: 4661
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی سوره دوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 1
دانستنی های هنری 2
مبانی نظری سینما 30
بررسی و نقد آثار سینمایی 15
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 452 تراز: 4342
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی سوره دوره قبولی: غیرانتفاعی
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 30
دانستنی های هنری 17
مبانی نظری سینما -1
بررسی و نقد آثار سینمایی 0
رتبه و دانشگاه محل قبولی رشته سینما مقطع کارشناسی ارشد 98
جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه در سهمیه: 581 تراز: 4201
محل قبولی: موسسه غیرانتفاعی سپهر اصفهان دوره قبولی:
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) 7
دانستنی های هنری 5
مبانی نظری سینما 16
بررسی و نقد آثار سینمایی 21

سوالات خود را در بخش نظرات با ما در میان بگذارید…منبع این مطلب iranmoshavere.com