ماجرای جارو کردن خیابان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی +فیلم

ماجرای جارو کردن خیابان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی +فیلم را به همراه جزئیات در ادامه مجله نازی ببینید.

ماجرای جارو کردن خیابان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی

یکی پلیس راهنمایی و رانندگی بعد از تصادفی که رخ داد بود اتوبان را به صلاحدید خود بسته و اقدام به جارو زدن اتوبان کردن و شیشه هایی که در اتوبان ریخته بود جمع اوری نمود تا مشکلی برای خودروهای عبوری ایجاد نکند.

ماجرای جارو کردن خیابان توسط پلیس راهنمایی و رانندگی +فیلم

کاربران شبکه های اجتماعی در این باره نوشتند:

کار این پلیس راهنمایی رانندگی بعد از تصادف دیدنیه😍به این پلیسا باید افتخار کرد😘