شکنجه زن جوان رودباری توسط شوهر 80 ساله


روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پیرمرد ۸۰ ساله ای اهل روستای چهارمحل بخش خورگام، همسر دوم و جوان خود را به بهانه ی وجین نکردن مزرعه ی عدس با سیخ داغ مورد ضرب و شتم قرار داده است.

این زن که ۲۲ سال دارد و همسر دوم مرد کهنسال است، به همراه پسر حدوداً ۵ ساله ی خود از دست شوهر فرار کرد و به همسایه ها، مردم و مغازه داران میدان اصلی چهارمحل پناه برد. طبق اظهارات شاهدان عینی، وی در حالی که شرایط جسمی نامناسبی داشت و رمقی برای تنفس و سرپا ماندن در جسم بی جانش باقی نمانده بود نقش بر زمین شد.

به همین دلیل همسایگان پس از مداوای اولیه با برقراری تماس تلفنی با پلیس ۱۱۰ و اورژانس اجتماعی درخواست کمک کردند و زن جوان را برای درمان به بیمارستان رستم آباد انتقال دادند.

برحسب تصاویر و گواه شاهدان، بیشتر بدن این زن، زخمی و کبود شده و آثار سیخ داغ و دستگاه پریموس کله پاچه پزی ها بر روی آن نمایان بود و از شدت جراحات، انگار چشمانش از کاسه بیرون زده بودند.

صادقی رئیس اداره بهزیستی رودبار در تشریح این حادثه می گوید: از لحظه ای که با اورژانس اجتماعی بهزیستی (تلفن ۱۲۳) تماس گرفتند پرسنل اورژانس به چهارمحل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با همکاری فرمانده ی انتظامی خورگام خانم آسیب دیده و بچه خردسال را از خانه منتقل کردند و صورت جلسه ای در نیروی انتظامی در همین رابطه تنظیم شد.

رئیس اداره ی بهزیستی رودبار، بیان داشت: همکاران اورژانس اجتماعی با مشاوره دادن از التهابات جلوگیری نمودند و خانم و فرزندش را جهت مداوا به بیمارستان رودبار انتقال دادند. همچنین پس از انتقال به بیمارستان این خانم تحویل خانواده پدری اش شد.

صادقی افزود: مراحل قانونی و قضایی پرونده از طریق خانواده ی این خانم در حال پیگیری است.

ranimaniarooziato منبع