دانشمندان با دستکاری ژنتیکی ماهی مرکب شفاف به وجود آوردند

برای اولین بار در تاریخ، دانشمندان با حذف یک ژن رنگساز از بدن ماهی های مرکب موفق شدند ماهی مرکب شفاف به وجود آورند.

این گروه تحقیقاتی با حذف این ژن در گونه ای از ماهی مرکب به نام Doryteuthis pealeii توانستند چشمان و سلول های پوستی این ماهی را بی رنگ کنند.

آن ها برای این کار لایه ی سخت بیرونی تخم ماهی مرکب را با استفاده از یک میکرو قیچی شکافتند و شناساگرها را به جنین های ماهی مرکب تزریق کردند.

خانواده ی سرپایان که ماهی های مرکب، اختاپوس ها و سپیداج ها را دربرمی گیرد، برای محققان همواره یک معما بوده است، چون دستگاه های عصبی آن ها از توانایی استتار برخوردار است. حالا اما با این دستاورد علمی جدید حتماً می توان به بسیاری از سؤالاتی که در حوزه ی زیست شناسی در خصوص این موجودات پررمز و راز وجود دارد، پرداخت.

ماهی مرکب شفاف

سرپایان بزرگ ترین مغز را در میان موجودات بی مهره دارد، یک دستگاه عصبی که قادر به استتار خود است و این توانایی ویژه را دارا است که اطلاعات ژنتیکی خود را درون آراِن‌اِی پیامرسان خود از نو کدگزاری کند. تمامی سرپایان ویژگی های نادر و جالبی دارند.

سال ها است که دانشمندان تلاش دارند پرده از رازهای این موجودات خارق العاده بردارند اما تاکنون به دلیل امکان پذیر نبودن تماشای درون ساختار بدن آن ها، موفق به این کار نشده اند.

جاشوا رزنتال، محقق دانشگاه شیکاگو می گوید این دستکاری ژنتیک  این فرصت را به وجود می آورد تا بتوانیم این موجودات منحصر به فرد را با خود مقایسه کنیم و ببینیم که چه عناصری میان ما و آن ها مشترک و چه عناصری منحصر به خود آن ها  است.

رزنتال و گروهش این کار را با تزریق شناساگر CRISPR-Cas به درون جنین تک سلولی ماهی مرکب انجام دادند.

البته آن ها ابتدا برای این کار با چالش رو به رو بودند چون تا وقتی که زمان بیرون آمدن ماهی از تخم فرا نرسیده باشد، یک لایه ی سخت دور جنین قرار دارد که از آن محافظت می کند.

این گروه تحقیقاتی دست به طراحی یک میکرو قیچی زدند تا با آن بتوانند سطح تخم ماهی را بشکافند و از یک سوزن کوارتز برای تزریق شناساگرها استفاده کردند.

ماهی های مرکب دستکاری ژنتیکی شده، که گویی موجوداتی متعلق به دنیایی دیگر هستند، با بدنی کاملاً شفاف به دنیا آمدند به طوری که حتی چشمان کوچک آن ها هم شفاف است.

بیشتر بخوانید:

آیا می‌دانستید اختاپوس ها می‌توانند پازل حل کنند؟

اوکتلانتیس؛ شهری منحصر به فرد در زیر دریا که توسط اختاپوس ها ساخته شده است

اختاپوس پس از جفت‌گیری اعتصاب غذا می‌کند تا بمیرد

کُشتی با اختاپوس؛ ورزشی که به فراموشی سپرده شده

اختاپوس‌ها بهترین زندانیان فراری در دنیای زیر آب هستندمنبع روزیاتو کلیک کنید by [author_name]