فهرستی از اصطلاحات و مفاهیم ریاضی در حل جدول

فهرستی از اصطلاحات و مفاهیم ریاضی که در جدول استفاده می شود را در این مطلب آماده کرده ایم که ملاحضه می کنید :

فهرستی از اصطلاحات و مفاهیم ریاضی در حل جدول

فهرستی از اصطلاحات و مفاهیم ریاضی

 • اتحاد ها
 • احتمال
 • احتمالات
 • اعداد اصلی
 • اعداد گنگ
 • اعداد اول
 • اعداد پی-ادیک
 • اعداد ترتیبی
 • اعداد جبری
 • اعداد حسابی
 • اعداد حقیقی
 • اعداد صحیح
 • اعداد طبیعی
 • اعداد کسری
 • اعداد گنگ
 • اعداد گویا
 • اعداد متعالی
 • اعداد مختلط
 • اعداد مرکب
 • اکتونیون‌ها
 • ایده‌های جدید
 • آخرین قضیه فرما
 • آمار
 • آنالیز تابعی
 • آنالیز ترکیبی
 • آنالیز تصادفی
 • آنالیز حقیقی
 • آنالیز ریاضی
 • آنالیز عددی
 • آنالیز مختلط
 • آنالیز هارمونیک
 • بهینه‌سازی
 • بینهایت
 • ترکیبیات
 • توان
 • توپولوژی جبری
 • توپولوژی دیفرانسیل
 • توپولوژی
 • ثابت‌های ریاضی
 • جبر خطی
 • جبر مجرد
 • جبر
 • جذر
 • حجم
 • حدس پوآنکاره
 • حدس ریمان
 • حدس گلدباخ
 • حساب برداری
 • حساب
 • حسابان
 • رادیکال ها
 • رمزنگاری
 • ریاضیات گسسته
 • ریاضیات مالی
 • ریاضیات مالی
 • ریاضیات متناهی
 • ژئوریاضی
 • سامانه‌های رایانه‌ای جبر
 • سیستم‌های دینامیکی و نظریه آشوب
 • عدد ای
 • عدد پی
 • عدد پی
 • عدد
 • فاکتور گیری
 • فرایندهای تصادفی
 • فرض پیوستار
 • فهرست توابع
 • قضایای ناتمامیت گودل
 • قضیه اساسی جبر
 • قضیه اساسی حسابان
 • قضیه اساسی علم حساب
 • قضیه اعداد بزرگ
 • قضیه چهاررنگ
 • قضیه حد مرکزی
 • قضیه فیثاغورث
 • کواترنیون‌ها
 • لم زرن
 • متری
 • مثلثات
 • مجموعه ها
 • محیط
 • مساحت
 • مسائل جایزه‌ای هزاره
 • معادلات دیفرانسیل
 • نظریه اعداد
 • نظریه بازی‌ها
 • نظریه حلقه‌ها
 • نظریه گالوا
 • نظریه گراف
 • نظریه گروه‌ها
 • نظریه مجموعه‌ها
 • نظریه محاسبات
 • نظریه مقوله‌ها
 • نظریه میدان‌ها
 • هندسه اقلیدسی
 • هندسه آفین
 • هندسه برخالی
 • هندسه ترکیبیاتی
 • هندسه تصویری
 • هندسه جبری
 • هندسه دیفرانسیل
 • هندسه فضایی
 • هندسه مسطحه
 • هندسه نااقلیدسی
 • هندسه هذلولوی
 • هندسه
 • نظریه بازی‌های تصادفی
 • جبر
 • مثلثات
 • هندسه
 • معادله (همچند)
 • معادله خط
 • متغیر
 • مثلث (سه‌گوش)
 • مثلث قائم‌الزاویه (سه‌گوش راستگوشه)
 • مثلث متساوی‌الاضلاع (سه‌پهلوبرابر)
 • مثلث متساوی‌الساقین (دوپهلوبرابر)
 • قابل قسمت (بخش‌پذیر)
 • تقسیم
 • ضرب
 • تفریق
 • جمع
 • مربع (چارگوش)
 • متوازی الاضلاع
 • دایره
 • عبارت‌های گویا
 • لوزی
 • خط ها
 • ذوزنقه
 • مستطیل
 • منشور
 • زاویه
 • زاویه حاده (تندگوشه)
 • زاویه قائمه (راستگوشه)
 • زاویه منفرجه (بازگوشه)
 • متعامد
 • ترانهاده
 • تراگذری
 • هرم
 • پوشا
 • ماتریس
 • حسابان
 • مخروط
 • تابع
 • مشتق
 • انتگرال
 • حد
 • تانژانت
 • کتانژانت
 • سینوس
 • کسینوس
 • مجانب

 

بیشتر بخوانید : 

اسامی و معرفی ایالت های هندوستان در حل جدول

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

۰ ۰ vote

Article Rating

منبع این مطلب سایت حدولیاب است برای دیدن منبع اینجا کلیک کنید by [author_name]