(عکس) اعدام فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان چگونه انجام شد؟ +بیوگرافی

اعدام فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان چگونه انجام شد؟ +بیوگرافی و جزئیات را در مجله نازی خانم بخوانید.

اعدام فروزان عبدی

فروزان عبدی از والیبالیست های تیم ملی زنان ایران قبل از انقلاب بوده که بعد از انقلاب به گروه تروریستی مجاهدین خلق پیوست.

(عکس) اعدام فروزان عبدی کاپیتان تیم ملی والیبال زنان چگونه انجام شد؟ +بیوگرافی

این گروه عملیاتهای تروریستی زیادی را در کشورمان انجام میداد و فروزان عبدی نیز از حامیان و اعضای این گروه بود که در نهایت دستگیر و به زندان افتاد.

از او خواسته شد که توبه کند و دست از حمایت از این گروه تروریستی بردارد اما او حاضر به این کار نشد و در نهایت اعدام گردید.

بیوگرافی

فروزان عبدی از نوجوانی وارد عرصه‌های ورزشی شد و در دههٔ ۱۳۵۰ خورشیدی به عضویت تیم والیبال پاس درآمد و پس از آن به تیم ملی والیبال بانوان ایران دعوت شد. وی آخرین کاپیتان تیم ملی ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ بود.

فروزان عبدی پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ به هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران به فعالیت پرداخت. او پس از تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ و آغاز مقاومت مسلحانه و فاز نظامی، به جرم هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران دستگیر و به زندان اوین منتقل شد