دریده شدن پسربچه سردشتی توسط سگ های ولگرد +/ 16+ فیلم گفتگو و عکس های دلخراش


صبح روز یکشنبه صدای زندگی در کوهستان های اطراف سردشت پیچیده بود.

آفتاب نیمه جان بالا آمده بود و نسیم خنکی می وزید.

 

عمر هشت ساله مقابل حیاط خانه شان مشغول بازی بود.یک چوب کوچک دستش بود و دنبال مرغ ها و بوقلمون هایشان می کرد.

ماکیان دنبال هم راه افتادند و راه پشت خانه را گرفتند.همان جایی که تا پادگان نظامی هنگ مرزی فاصله زیادی نداشت.

عمر هم دنبال آنها راه افتاد و پشت خانه شان رفت.زن همسایه که خانه شان روی یک تپه کمی مرتفع تر از خانه عمر بود،همانطور که رخت های شسته را محکم می تکاند و روی بند پهن می کرد،داشت بازی پسرک را هم تماشا می کرد.

اما یکدفعه صحنه ای دید که سبد لباس ها را روی زمین پخش و پلا کرد و با جیغ و دلهره به سمت عمر دوید.

یک گله سگ ولگرد به سمت عمر حمله کرده بودند.

سربازها کمک پسرک رفتند

زن همسایه جیغ می زد ولی حریف سگ هایی نمی شد که داشتند از سر و کول پسربچه بالا می رفتند.

فریادهای زن همسایه توجه سربازهای پادگان نظامی را جلب کرد و آنها خیلی سریع خودشان را به عمر رساندند.

پدر عمر گفت:«وقتی زن همسایه ها نتوانست سگ ها را از پسرم دور کند،سربازها از روی سیم خاردار پریده بودند و عمر را نجات داده بودند.اگر آنها نبودند معلوم نبود چه بلایی سر پسرم می آمد.شاید سگ های گرسنه ولگرد او را خورده بودند.صبح همان روز هم گله سگ ها به همسرم حمله کرده بود اما همسرم فرار کرده بود.پسرم توان دویدن و فرار داشت و اسیر آنها شده بود.او همیشه در آن مناطق بازی می کرد.در منطقه ما سگ های ولگرد همیشه هستند.قبل از این هم چند باری به اهالی حمله کرده بودند اما این بار ماجرا خیلی حاد بود.»

پسربچه را عمل کردند

پدر عمر در ادامه گفت:«وقتی بالای سر پسرم رسیدم،او خونی و زخمی بود.سگ ها گردن و ران و روده هایش را زخمی کرده بودند.شکمش پاره شده بود و بی حال و بی رمق بود.خیلی سریع او را به بیمارستان رساندیم و در بیمارستان سردشت روده های او را عمل کردند.بعد به خاطر اینکه شریان گردنش آسیب دیده بود به بیمارستان ارومیه منتقل شد.زخم های او پانسمان شد و تقریبا تمام بدنش پر از زخم های عمیق است.»

پدر کودک هشت ساله از وجود این همه سگ ولگرد در منطقه محل زندگی شان شکایت دارد.او در مورد اینکه چرا فرزندش تنهایی به جایی که خطر حمله سگ وجود دارد رفته بود؛می گوید:«پسرم از نزدیکی خانه خودمان دور نشده بود.اما وجود این همه سگ ولگرد گرسنه ما را خسته کرده است و حالا هم چنین آسیبی به فرزندم زده شد.»

منبع: رکنا

نوشته دریده شدن پسربچه سردشتی توسط سگ های ولگرد +/ 16+ فیلم گفتگو و عکس های دلخراش اولین بار در سایت خبری شایانیوز. پدیدار شد.منبع این مطلب شایانیوز میباشد برای مشاهده منبع اینجا کلیک کنید by [author_name]