(فیلم) چالش لخت کردن خواهر و مادر پایین کشیدن شلوار

(فیلم) چالش لخت کردن خواهر و مادر پایین کشیدن شلوار در اینستاگرام به همراه جزئیات را در مجله نازی ببینید.

چالشی بی ناموسی توسط برخی افراد بی شرف و بی غیرت در اینستاگرام به راه افتاده که باید در مقابل دوربین به صورت غیر منتظره شلوار خواهر یا مادر را پایین بکشند.

 چالش لخت کردن خواهر و مادر

چالش لخت کردن خواهر و مادر پایین کشیدن شلوار مادر در اینستاگرام

 

این چالش توسط کشورهای اروپایی انجام شده و به کاربران ایرانی هم سرایت کرده است.

نماینده مجلس گفت: هیچ خانواده ایرانی علاقه ای به ترویج موضوعات غیراخلاقی ندارد و ما هم نباید منتظر باشیم شبکه های مجازی به ویژه اینستاگرام جامعه را به سمت بی بند و باری بکشاند.

برنامه ” گفت و گوی اجتماعی” رادیو گفت و گو با موضوع شبکه اجتماعی اینستاگرام و آثار آن بر جامعه ایرانی و در ارتباط تلفنی با دکتر محمد وحدتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به روی آنتن رفت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت و گو اظهار کرد: آسیب های فضای مجازی به ویژه شبکه اینستاگرام دغدغه همه مردم ایران و دولت و نمایندگان مجلس است.

این نماینده مجلس با بیان این مطلب افزود: مسائل غیراخلاقی در فضای اینستاگرام وجود دارد که باعث بدآموزی در جامعه می شود. جامعه ما یک جامعه اسلامی است و خط قرمز هایی در فرهنگ خود داریم که باید رعایت شوند اما متاسفانه این خطر قرمز ها در فضای مجازی به ویژه اینستاگرام رعایت نمی شود.

دکتر وحدتی در مصاحبه با رادیو گفت و گو بیان داشت: فرهنگ جامعه ایرانی با فرهنگ اروپایی و آمریکایی متفاوت است؛ بنابراین باید اقدامات موثر و جدی را در دولت و مجلس انجام دهیم که از این مسائل غیر اخلاقی جلوگیری شود.