اسامی آتشفشان های بزرگ جهان در حل جدول

آتشفشان یک ساختمان زمین شناسی است که به وسیله آن مواد آتشفشانی (به صورت مذاب ، گاز ، قطعات جامد یاهر ۳)از درون زمین به سطح آن راه می یابند. انباشتگی این مواد در محل خروج، برجستگی هایی به نام کوه آتشفشان ایجاد می نماید. آتشفشان یکی از پدیده های طبیعی و دائمی زمین شناسی است که در طول تاریخ زمین شناسی نسبتا بدون تغییر باقی مانده و در ایجاد، تحول و تکامل پوسته و گوشته زمین نقش اساسی داشته و دارد.

تولید مواد آتش فشانی و پدیده های مؤثر در ایجاد آتشفشان از دوره پرکامبرین تا عهد حاضر تغییر چندانی نداشته است و آنچه در این راستا تغییر کرده است، نوع دانسته ها، چگونگی اندیشیدن و نحوه بهره گیری از آنهاست. آتشفشان ها پدیده های جهانی هستند و در سایر کرات منظومه شمسی به ویژه سیارات مشابه زمین یک پدیده عادی محسوب می شود و آتشفشان بی شک در کیهان نیز رخ می دهد.

نام کوه       ارتفاع (متر)      موقعیت      وضعیت فعلی

آکونگاکوا     ۶۹۶۰متر      آرژانتین      خاموش

آنتوفالا       ۶۴۵۰متر    آرژانتین    فعال

گوالاتیری     ۶۰۶۰متر      شیلی        نیمه فعال

کوتوپاکسی   ۵۸۹۶ متر  اکوادور  درحال دود و خار کردن

کلیمانجارو     ۵۸۹۵ متر   شمال تانزانیا   خاموش

دماوند          ۵۶۷۱متر       ایران      درحال بخار کردن

لاسکار           ۵۶۴۱متر      شیلی            نیمه فعال

وپوکاتپتل      ۵۴۵۲متر      مکزیک       درحال دودوبخارکردن

سانکای        ۵۲۳۰متر      اکوادور         نیمه فعال

کوناکاچی     ۴۹۳۹متر     اکوادرو          نیمه فعال

[تعداد: ۰   میانگین: ۰/۵]

منبع این مطلب سایت حدولیاب است برای دیدن منبع اینجا کلیک کنید