فیلم توهین مجری شبکه دو به لباس کردی و چوپانی

فیلم توهین مجری شبکه دو به لباس کردی و چوپانی را در مجله نازی بخوانید.

روز گذشته مجری برنامه زنده با زندگی مهمانی را با لباس محلی کردی دعوت کرده بود و از او سوای پرسید که جنجال زیادی برایش به وجود امد.

فیلم توهین مجری شبکه دو به لباس کردی و چوپانی

او از مهمان پرسید این لباس چوپانی چیه که پوشیدی؟ و همین سبب شد بسیاری از کاربران کردزبان به او حمله کنند.

دکتر فریبرز عزیزی مهمان برنامه زنده شبکه دوم سیما بود و در ادامه مجری برنامه از دکتر فریبرز عزیزی درباره ماجرای پوشیدن لباس مهمان برنامه می پرسد و می گوید؛

این لباس چوپانی چیست که پوشیده اید؟

دکتر فریبرز عزیزی در پاسخ به مجری برنامه می گوید؛ این لباس یادگار کاوه آهنگر و نمادی آزادی از چنگال استبداد است

موضوع صحبت های مجری برنامه شبکه دو به عنوان توهین به لباس چوپانی و لباس کردی قلمداد شده و بسیاری از کاربران فضای مجازی با بازنشر کردن این ویدئو در فضای مجازی آن را تحت عنوان توهین مجری شبکه دو به لباس چوپانی و کردی عنوان کردند

محمدجعفر خسروی کار حرفه‌ای خود را از تلویزیون آغاز کرد و سال 1394 در برنامه زنده‌باد زندگی به کارگردانی امیرحسین خسروی به عنوان مجری فعالیت داشته است. گرچه موفقیت این اثر نسبت به آثار شاخص بعدیش مانند برنامه زنده باد زندگی، بیشتر نبود اما تجربه خوبی برای محمدجعفر خسروی محسوب می‌شود.