سایپا حتی بدون پراید بزرگ‌ترین خودروساز کشور شد!

این آمار نشان می‌دهد با وجود اینکه تولید خودرو اردیبهشت‌ماه جمعاً توسط ایران خودرو و سایپا، دو خودروساز بزرگ جاده مخصوص افت داشته، اما جمع تولید خودرو در دو ماه نخست سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.5 درصد رشد داشته است. همچنین تولید وانت و خودروی سنگین نیز به ترتیب 11.2 و 60.5 درصد رشد داشته‌اند.

اما تولید ون اوضاع خوبی را تجربه نکرده که صرفاً مربوط به ایران خودرو می‌شود زیرا سایپا در سال گذشته نیز هیچ ونی را روی خط تولید خود نداشت. تولید ون نسبت به سال گذشته 56 درصد کاهش داشته است.

اما به خودروهای سواری می‌رسیم، جایی که رقابت اصلی بین این دو تولیدکننده جاده مخصوص داغ است و در دو ماه نخست سال 1400، ایران خودرو توانسته 65 هزار دستگاه سواری و سایپا توانسته بیش از 58 هزار دستگاه سواری را تولید کند. اما کارت برنده سایپا در سگمنت وانت‌ها رو می‌شود و این خودروساز نارنجی‌پوش بیش از 8 هزار دستگاه وانت تولید کرده در صورتیکه ایران خودرو عملاً وانتی در سال جاری روی خط نبرده است. اگر دیگر سگمنت‌ها را نیز در این آمار بیاوریم، ایران خودرو حدود 65.9 هزار دستگاه و سایپا حدود 66.7 هزار دستگاه تولید کرده‌اند که با وجود اختلاف اندک، اما باید سایپا را رسماً بزرگ‌ترین تولیدکننده خودرو در ایران بدانیم، در حالیکه دیگر پراید، که در زمان حیات اعداد قابل توجهی از تولید را به خود اختصاص می‌داد، را در سبد محصولات خود ندارد.


خودروساز کل تولید در دو ماه اول 1400 رشد نسبت به سال گذشته
ایران خودرو 65,696 دستگاه – %1.4
سایپا 66,694 دستگاه + %24.3