اشعار و شعر کودکانه درباره امام خمینی برای سالروز رحلت 1400


در ادامه اشعار منتشر شده توسط صفحه ریحانه را مشاهده می‌کنید:

 شعر کودکانه | آماده‌ایم آماده / در مورد امام خمینی

عکس شما را بار‌ها
توی کتابم دیده ام
هر چه نمی‌دانستم از _
مادر، پدر پرسیده ام
مادر به من گفته شما
مرد شجاعی بوده‌ای
درس است درس زندگی
هر چه شما فرموده‌ای
بابا همیشه از شما
با شوق صحبت میکند
نام شما را می‌برد
وقتی عبادت می‌کند
می‌گوید ایران، با شما
یک کشور آباد شد
با رهبری‌های شما
از دست غم آزاد شد
من هم شما را تا ابد
در قلب خود جا داده‌ام
در راه حفظ میهنم
آماده‌ی آماده‌ام

حلقه شعر ریحانه | سرکار خانم سمانه رحیمی
شعر کودکانه | پیر جماران

یک روز با مادر
روزی که باران بود
رفتیم آنجا که
نامش جماران بود

مادر برایم گفت
از انقلاب ما
از او که عکسش بود
سرتاسر آنجا

می‌گفت او بوده
بابای مرد و زن
آمد که آزادی
باشد در این میهن

ما بچه‌ها را هم
امّید خود نامید
تا زل زدم بر او
عکسش به من خندید

من هم شبیه او
در فکر ایرانم
سربازی از نسلِ
پیر جمارانم

حلقه شعر ریحانه | سرکار خانم نصیبا مرادی “

منبع:yjc.newsمنبع: bamatn.com