احمد مددی از استقلال می رود؟

احمد مددی

وزیر ورزش و جوانان صراحتا تغییرات در باشگاه استقلال را تایید کرد با تایید وزیر ورزش باید منتظر حضور مدیرعامل جدید در این باشگاه بود.