راز جدایی مظاهری چه بود؟ قضیه لیست سیاه مددی چیست؟

رشید مظاهری

وکیل رشید مظاهری در خصوص جدایی این بازیکن از استقلال گفت: بحث ما با استقلال مالی نبود. بلکه به ما توهین و بی‌ادبی شد.