قیمت دلار یورو و درهم در بازار امروز پنجشنبه 7 بهمن 1400قیمت دلار یورو و درهم در بازار امروز پنجشنبه 7 بهمن 1400


در بازار ارز امروز قیمت دلار متشکل؛ قیمت درهم و قیمت یورو کاهش یافت.


آخرین نرخ یورو در بازار آزاد امروز پنجشنبه 7 بهمن 1400


یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۱,۵۷۰ (سی و یک هزار و پانصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۱,۵۷۰

-۱۹۷.۰۰

-۰.۶۲

11:20

۳۱,۷۶۷

۷۹

۰.۲۴

روز قبل

۳۱,۶۸۸

-۲۱۷.۰۰

-۰.۶۹

۲ روز پیش


قیمت دلار در بازار متشکل امروز پنجشنبه 7 بهمن 1400


دلار در بازار متشکل امروز – پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲ – با کاهش ۰.۰۴ درصدی به ۲۴,۹۸۷ (بیست و چهار هزار و نهصد و هشتاد و هفت ) تومان رسید.

جدول قیمت 3 روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۹۸۷

-۱۰.۰۰

-۰.۰۴

11:27

۲۴,۹۹۷

-۹۰.۰۰

-۰.۳۷

روز قبل

۲۵,۰۸۷

-۱۷۷.۰۰

-۰.۷۱

۲ روز پیش


قیمت درهم امارات (حواله) امروز پنجشنبه 7 بهمن 1400


در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۳۰ تومان کاهش، ۷,۶۵۰ (هفت هزار و ششصد و پنجاه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۷,۶۵۰

-۳۰.۰۰

-۰.۴

11:27

۷,۶۸۰

۱۰

۰.۱۳

روز قبل

۷,۶۷۰

-۶۰.۰۰

-۰.۷۹

۲ روز پیش[author_name]