قیمت لیر ترکیه در بازار امروز جمعه 15 بهمن 1400قیمت لیر ترکیه در بازار امروز جمعه 15 بهمن 1400


ارزش لیر ترکیه در جمعه 15 بهمن 1400 برابر با ۳،۱۳۳.۳۹ تومان است.


  • قیمت لیر ترکیه در بازار امروز : ۳،۱۳۳.۳۹ تومان

  • قیمت لیر ترکیه امروز 1400 به حروف : سه هزار و صد و سی و چهار تومان (گرد شده)


لیره ترکیه یکای پول کشورهای ترکیه و جمهوری ترک قبرس شمالی است. یکای زیرین لیره کروش است. هر صد کروش مساوی یک لیره است. از تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۰۵، شش صفر انتهای پول ترکیه از چرخش پولی پاک شد و از آن پس به آن لیره ترک جدید یا YTL (Yeni Türk lirası) گفته شد.


تاکنون بر روی پول‌برگ‌های لیره فقط نگاره آتاتورک و عصمت اینونو نقش بسته‌اند. مصطفی عصمت اینونو ژنرال ارتش، نخست‌وزیر، دومین رئیس‌جمهور ترکیه و از یاران آتاتورک بود.


برای اولین بار لیره به دستور عبدالمجید یکم در پنجم ژانویه ۱۸۴۳ با نام لیره عثمانی زده شد. سکه عثمانی به نام لیره زرد نامیده می‌شد.[author_name]